Berichten

Toekomstvisie woningbouwstrategie en ruimtelijke ordening

Het Dorpsoverleg heeft middels onderstaande brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn een reactie gegeven op de toekomstvisie met betrekking tot de woningbouwstrategie en ruimtelijke ordening binnen de gemeente.

Zie brief Dorpsoverleg woningbouwstrategie en ruimtelijke ordening

Dorpsoverleg droomt mee met Habeko

Donderdag 29 oktober organiseerde woningbouwvereniging Habeko in De Juffrouw een bijeenkomst voor de Dorpsoverleggen van het voormalige Rijnwoude en de gemeente.

Hierbij werd gediscussieerd over de leefbaarheid in de kernen en de rol van Habeko als woningbouwvereniging hierbij. Vanuit het Dorpsoverleg Benthuizen is het belang van levensloopbestendige woningen, starterswoningen en goed onderhoud van huurwoningen en de (voor)tuinen onderstreept.

Wonen met zorg in Benthuizen

Sinds dit jaar behoort de bevordering van de sociale participatie tot de taken van de gemeenten. Ook in onze gemeente is men op zoek naar initiatieven vanuit de wijken en dorpen.

In dit kader was er deze week een overleg tussen thuiszorgorganisatie Allcura, vertegenwoordigers van de verschillende kerken in ons dorp, de Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen en het Dorpsoverleg Benthuizen. Hierbij is onder meer gesproken over ‘wonen met zorg’ en de mogelijkheden om samen te werken in de dagbesteding voor ouderen in Benthuizen. In mei zal er verder worden gesproken.

Voor meer informatie kan men contact opnemen via info@allcura.nl