Berichten

Fietsersbond “Alphen aan den Rijn en omstreken” zoekt teamleden

Frits Nijhof, van de Fietsersbond Alphen aan den Rijn en omstreken, behartigt de belangen van het fietsverkeer binnen Alphen aan den Rijn en omstreken. Daar vallen voormalig Rijnwoude (Koudekerk, Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp, Benthuizen) en Boskoop onder. Om het actieve team, dat nu voor 80% uit Alphenaren bestaat, te versterken, c.q. de inbreng uit de overige dorpskernen wat meer body te geven, zien zij graag dat er zich 2, liefst 3, actieve fietsers uit Rijnwoude e/o Boskoop bij het team zouden willen voegen. De bond heeft na de fusie o.a. een Knelpuntenoverzicht geïntroduceerd, waarmee ze in een regulier overleg met de Gemeente Alphen hun standpunten en adviezen ter tafel brengen. De actuele status van dit overzicht en de overige activiteiten kunt u vinden op de website: https://fietsersbondalphenaandenrijn.nl
Voor meer informatie kunt u mailen of appen met Frits Nijhof.
tel. 071 – 341 4052 / 06 4064 4026,   e-mail: fj.nijhof@ziggo.nl

Nieuwsbericht oktober 2018 van “Tom in de Buurt”


Nieuwsbericht van “Tom in de Buurt”,           

Beste inwoners van Benthuizen,       ,

Wij willen u laten weten dat wij, per 1 november 2018, iedere donderdag aanwezig zullen zijn in Allcura om al uw vragen te beantwoorden.
Van 13.00 uur tot 14.00 uur is het inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Dus heeft u vragen over personenalarmering, vrijwilligerswerk, mantelzorg, administratie of heeft u ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld een echtscheiding, rouw en verlies of ondersteuning bij zelfstandig wonen, loop dan gerust eens binnen om de mogelijkheden te bespreken. Tevens kunnen wij u ook informatie geven over cursussen en trainingen die wij vanuit Tom aanbieden en over onze activiteiten, die wij vaak in samenwerking met andere organisaties aanbieden.  

Er is een clubje dames die wekelijks bij ons spelletjes komt doen. Helaas is dit een keer verkeerd gegaan en waren wij door miscommunicatie gesloten. Nu wij wekelijks aanwezig zijn zal dat niet meer gebeuren.
Wilt u aansluiten bij de dames om een spelletje te komen doen van 14.00 uur tot 16.00 uur, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom!

Wij zien u graag op ons inloopspreekuur. Uiteraard kunt u voor uw vragen ook contact opnemen via het algemene Tom nummer; 088 900 4567, via de website   www.tomindebuurt.nl  of stuur ons een mail;  team.rijnwoude@tomindebuurt.nl

 

Met vriendelijke groet, 

Patty Groen, 

Tom in de Buurt,  team Rijnwoude  
Postadres Postbus 92, 2400 AB Alphen aan den Rijn
Telefoon 088 900 4567
Online www.tomindebuurt.nl
twitter.com/tomindebuurt
     

 

 

 

Tom in de buurt


Waarvoor kan ik bij Tom aankloppen ?      

Bent u (tijdelijk) minder zelfredzaam door een ongeval, beperking of ziekte? Mist u hierdoor aansluiting op uw sociale leven? Of zoekt u hulp bij boodschappen doen of koken? Dan helpt Tom een handje. Ook als u eenzaam bent of de zorg draagt voor een zieke partner of kind kunnen wij u ondersteunen. Of helpen wij u bij het vinden van leuke activiteiten. Maar Tom doet meer. Bijvoorbeeld als u achter bent met uw financiële administratie.

Tom helpt u graag. Hieronder vindt u een impressie van onderwerpen waarvoor u bij Tom terecht kunt.
• eenzaamheid
• dagbesteding
• zelfstandig wonen
• hulp bij administratie
• huiselijk geweld of ruzies
• verlies en verdriet
• mantelzorg
• samen koken of eten
• personenalarmering

Hoe kunt u Tom bereiken ?

Donderdagmiddag (in de oneven weken), Kon.Julianastraat 16b (Allcura), 13.00-14.00 uur

www.tomindebuurt.nl

Telefoon: 088 – 900 4567

 

 

.

Dorpsoverleg met wethouder Kees van Velzen

Op woensdag 20 september jl. heeft het Dorpsoverleg Benthuizen een gesprek gehad met wethouder Kees van Velzen en de betrokken gebiedsadviseurs. Het gesprek omvatte een aantal onderwerpen die spelen in Benthuizen zoals o.a. de HALschool, de snelheid op de Bentwoudlaan en in de Dorpsstraat en de ontwikkelingen Bentlanden II.  Zie dorpsoverleg met wethouder Kees van Velzen  voor een kort verslag van dit gesprek.

Interview voorzitter Dorpsoverleg aan Studio Alphen

De voorzitter van het Dorpsoverleg Rob van Daalhoff heeft een uitgebreid interview gehouden met Studio Alphen.
Via Studioalphen.nl/nieuws kunt u een samenvatting lezen of het hele interview terugluisteren. Onderwerpen zoals woningbouw, veiligheid en het belang van Dorpshuis “De Tas” komen aan de orde.

Ophaalbrug tussen Van Leeuwenhoekweg en De Dijk wordt vervangen

De ophaalbrug tussen de Van Leeuwenhoekweg en De Dijk te Benthuizen zal dit jaar vervangen worden voor een bijna identieke witte brug. Het enige verschil zijn de brugdekplanken die worden gemaakt van kunststof composiet planken in plaats van hout.

Nieuws over Benthuizen ook op Regiorijnwoude.nl

LogoLiggendHet nieuws over Benthuizen is tegenwoordig ook te volgen via RegioRijnwoude.nl. Uiteraard is ook nieuws over de andere kernen in het voormalige Rijnwoude hierop te vinden.

“Gezellige opkomst” inloopavond

imageDonderdag 28 januari was er een inloopavond over de verkeerskundige ontwikkelingen in en rond Benthuizen. In het Dorpshuis De Tas waren diverse stands ingericht waar bewoners vragen konden stellen aan vertegenwoordigers van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Zoetermeer, de Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. Ook het Dorpsoverleg Benthuizen was vertegenwoordigd met een stand. Het was een vrije inloopavond en had volgens een van de bezoeksters een “gezellige opkomst”.

imageAan de hand van grote tekeningen en ‘artist impressions’ kreeg men een indruk van de ontwikkelingen. Zo zal de aanplant van het Bentwoud dit jaar worden afgerond, is de rotonde op de N209 bij het tankstation voor de bouwvak gereed en kunnen aan het einde van het jaar de bushaltes in gebruik worden genomen. “Het gaat zeker wat worden” vatte een van de bezoekers bij vertrek samen.

 

Jongerenwerk ook in Benthuizen actief

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH) voert het jongerenwerk uit in Alphen aan den Rijn, specifiek in de kernen van Boskoop en Rijnwoude. Het jongerenwerk in Alphen aan den Rijn begeleidt jongeren in hun vrije tijd met als doel om jongeren te ondersteunen naar volwassenheid. Dit doet JJMH door:

  • Contact te leggen met groepen jongeren op straat om hun wensen en eventuele problemen in kaart te brengen.
  • Te bemiddelen tussen jongeren onderling en/of derden zoals buurtbewoners, middenstanders, gemeente, politie en overige instanties daar waar het gaat om overlast.
  • Jongeren te ondersteunen, motiveren en begeleiden in het opzetten van activiteiten of projecten.
  • Signaleren van problemen bij individuele jongeren en hier passende ondersteuning voor aanbieden en eventueel doorverwijzen naar de hulpverlening.
  • Coaching te bieden aan individuele jongeren binnen de groep op het vlak van scholing, werk, gezondheid, thuissituatie en vrije tijd.
  • Outreachend voorlichting aan te bieden over actuele thema’s.

Meer informatie kunt u vinden op www.jongerenwerkalphen.nl

Burgercontactavond voor jong en oud

Donderdag 28 mei was er weer een Burgercontactavond, ditmaal in dorpshuis ‘De Tas’  in Benthuizen. De avond werd geopend door Rob van Daalhoff, voorzitter van het Dorpsoverleg. Hierna nam Wijnand Goudzwaard de presentatie van de avond over.

Tom in de Buurt
Als eerste was er een presentatie van John Dibbets over ‘Tom in de buurt’: Talent, Ontmoeting en Meedoen. Het werkveld is erg breed en varieert van ondersteuning van chronisch zieken en mantelzorgers tot sociale ondersteuning, bijvoorbeeld bij psychische of  gezinsproblemen. Ook is iedere eerste donderdag van de maand tussen 9:00 en 11:00 uur een ‘formulierenservice’ in het kantoor van Habeko in Hazerswoude-Dorp. Er zijn – in ieder geval op dit moment – geen kosten verbonden aan Tom in de Buurt.

Woonontwikkelingen
Vervolgens gaf Martin Bogerd van woningbouwvereniging Habeko een presentatie over de woonontwikkelingen in Benthuizen. Uit onderzoek bleek dat de ouderen een duidelijke voorkeur hebben voor koopwoningen. Ook is er behoefte aan een woongroep voor ouderen. Verder is in Benthuizen de mantelzorg sterk ontwikkeld, maar deze staat wel onder druk. Uit de zaal kwam de vraag of er een buurthuiskamer mogelijk was. Hierop waren diverse positieve reacties van aanwezige organisaties.

Speelplekken
Gebiedsadviseur Marco de Goede van de gemeente gaf een toelichting op het beheer van de openbare ruimte, met in het bijzonder de speelplekken in Benthuizen. Er zijn er circa 16 in Benthuizen, waarvan een aantal aan renovatie toe zijn. Vanuit het Dorpsoverleg is er een voorstel geweest om een werkgroep met betrokken inwoners te starten zodat er beter rekening kan worden gehouden met de wensen vanuit het dorp. De gemeente ondersteunt dit initiatief. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via info@DorpsoverlegBenthuizen.nl. Vanuit de zaal werd aandacht gevraagd voor het risico op hangplekken.

Jongerenwerk
Jacqueline van Veen van Jeurd- en Jongerenwerk Midden-Holland sprak over het jongerenwerk in Benthuizen. Zij zien zichzelf als de ‘Opvoeders in de vrije tijd’ van de jongeren. Meestal gaat het opgroeien van jongeren goed, maar soms is een steuntje in de rug en (bij)sturen op gedrag nodig. Men richt zich op talentontwikkeling, recreatie en tegengaan van overlast. De jongerenwerkers spreken jongeren actief aan op het gedrag, hierin werkt men samen met bijvoorbeeld de wijkagent. Het jongerenwerk zoekt ook vrijwilligers die zin hebben om af en toe een dagdeel met jongeren te werken.

Rol Dorpsoverleg
Afsluitend gaf Wijnand nog een korte toelichting over de rol van het Dorpsoverleg. Vanuit de zaal kwam onder meer een vraag over de bewonersadviesraden en de rol van de verschillende dorpsoverleggen. Ook kwam een vraag over het informeren van mensen zonder internet. Er wordt gekeken hoe deze doelgroep aanvullend geïnformeerd kan worden. De inwoners kunnen ook de verschillende leden van het dorpsoverleg aanspreken in het dorp. 

Informatiemarkt
Na afloop was er nog een drankje voor de circa 40 aanwezigen en kon men terecht op de informatiemarkt van Allcura, Woningbouwvereniging Habeko, SWOB, Diakonos, het jongerenwerk en Buurtpreventie. Ook kon men in gesprek met de verschillende sprekers, de leden van het Dorpsoverleg en de wijkagent.