Berichten

School met de Bijbel aangewezen als gemeentelijk monument

Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft recentelijk met medewerking van de Historische kring Benthuizen een voorstel ingediend om het gebouw, waarin de School met de Bijbel gevestigd is, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Na realisering van de Brede school komt het gebouw vrij, waarvan het oorspronkelijke ontwerp een ‘Halschool’ betreft . Het voorstel werd onderbouwd met een deskundigenrapport opgesteld door de heer Herman Maas, die een intrinsieke passie en fascinatie voor cultureel erfgoed heeft als specialist/adviseur. Hij heeft dit geheel belangeloos gedaan. Het voorstel is in de vergadering van de Erfgoedcommissie van 6 december jl. behandeld. De Erfgoedcommissie heeft een positief advies over uitbracht. Vervolgens hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn dit voorstel overgenomen op dinsdag 29 januari jl. Het Dorpsoverleg Benthuizen zal verder onderzoeken wat de toekomstmogelijkheden zouden kunnen zijn van dit pand als eenmaal de Brede school is gerealiseerd.

Foto: Oorspronkelijke ontwerp Halschool 1967 Benthuizen.

Verzoek aanwijzen School met de Bijbel als gemeentelijk monument

Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft samen met de Historische Kring Benthuizen een verzoek (zie >verzoek gemeentelijke monument Halschool) ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn om het gebouw van De School met de Bijbel in aanmerking te laten komen als gemeentelijk monument.

Feestelijke ‘heropening’ Dorpskerk

Zaterdag 10 september zal de oude dorpskerk van Benthuizen, die in gebruik is bij de Nederlands Hervormde Gemeente, worden heropend. Na een flinke restauratie van de oude vloer en een nieuwe fundering kan deze er weer een flinke periode tegenaan.

De restauratie is mogelijk gemaakt door de inzet en giften van vele gemeenteleden en dorpelingen.

Om 15:00 uur begint de viering die wordt afgerond met een borrel tot de klok 17:30 slaat. Inloop is om 14:45 uur. Alle geïnteresseerden zijn welkom op de Dorpsstraat 42.

Monumenten rond het Bentwoud

De Vrienden van het Bentwoud hebben een leuke fietsroute uitgezet met ‘Monumenten rond het Bentwoud’.

Ook Benthuizen is in deze route vertegenwoordigd met de Korenmolen ‘De Haas’, de Hervormde Kerk met bijbehorende toren en de boerderij aan de Heerewegh 34.

U kunt de fietsroute downloaden vanaf de website van de Vrienden van het Bentwoud.