Inventarisatie speelplekken in Benthuizen: 20 stuks

Speelplaats Wilhelminastraat

Speelplaats Wilhelminastraat

Dinsdag 12 juli is vanuit het Dorpsoverleg Benthuizen een rondgang gemaakt langs een groot deel van de speelplekken in Benthuizen. Gebiedsadviseur Marco de Goede en de portefeuillehouder speelplekken Vincent Verbeek gaven toelichting op het beleid en keken naar de goede en zwakke punten van de speelplekken. Ook werd her en der met omwonenden en gebruikertjes van de speelplekken gesproken.

Drie betonnen 'poefen' vormen formeel al een speelplek

Drie betonnen ‘poefen’ vormen formeel al een speelplek

Benthuizen kent wel 20 speelplekken. Sommige zijn heel sober en bestaan uit slechts drie betonnen poefen. Andere zijn heel uitgebreid zoals bij de voetbalkooi en de Sportlaan. In de Christinastraat liggen bijvoorbeeld drie speelplekken verspreid op korte afstand van elkaar, gekeken wordt of deze samengevoegd kunnen worden. Prioriteit ligt nu echter bij de speelplaats op het Polderplein (achter de begraafplaats).

Marco de Goede en Vincent Verbeek op de speelplaats Beelaertspark

Marco de Goede en Vincent Verbeek op de speelplaats Beelaertspark

Vanuit het Dorpsoverleg is het belang van goede bankjes aangegeven, zodat je als (groot)ouder of begeleider ook even kunt zitten en tegelijk toezicht kunt houden. Een voorbeeld waar het bankje verkeerd staat is de speelplek in het Beelaertspark. Hierbij zit men naar het water toe en is er geen zicht op de speeltoestellen. Gekeken wordt of een van bankjes kan worden verplaatst of dat er een bijgeplaatst kan worden. Ook is gekeken of er bankjes geplaatst kunnen worden op toeristische routes, zowel voor toeristen als voor de eigen bewoners die een ommetje maken.

Rubberen tegels gaan op den duur wijken

Rubberen tegels gaan op den duur wijken

Vanuit de gemeente zou men graag samen met de bewoners in overleg gaan over de (her)inrichting van speelplekken. Bijvoorbeeld in een ‘werkatelier’.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door hun contactgegevens te mailen naar info@dorpsoverlegbenthuizen.nl.

Rondgang speelplekken

Hoe gaat het met de speelplekken in Benthuizen? Moeten er speelplekken bijkomen of kunnen er een paar verdwijnen? Hoe is het onderhoud? Passen ze bij de doelgroep?

Wil je meedenken over de speelplekken in Benthuizen? Dat kan!

Dinsdag 12 juli gaat het Dorpsoverleg Benthuizen met twee gemeenteambtenaren langs de speelplekken in Benthuizen om een inventarisatie te maken. De gemeente neemt dit mee in het speelplekkenbeleid. We vertrekken om 13:00 uur en ronden waarschijnlijk omstreeks 15:00 uur af.

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar info@dorpsoverlegbenthuizen.nl.

Werkgroep speelplekken binnenkort van start

De zomervakantie nadert haar einde. Dit betekent dat de werkgroep speelplekken binnenkort gaat starten. Er is eventueel nog plek voor 1 inwoner in de werkgroep om  samen met de gemeente na te denken over de inrichting van de speelruimtes in Benthuizen die in aanmerking komen voor vervanging /herinrichting.

U kunt zich opgeven via info@dorpsoverlegbenthuizen.nl.

Speelplekken Benthuizen

Benthuizen kent op dit moment ongeveer 16 plekken waar speeltoestellen staan. Omdat we sinds januari 2014 één gemeente zijn wordt voor alle speelplekken in de gemeente een nieuw speelruimteplan gemaakt. In dit plan staat beschreven wat het onderhoudsniveau van de speelruimtes moet zijn en wordt op hoofdlijnen omschreven welke omvang en de inrichting van de speelplekken per gebied wenselijk is.

Tot nu toe zijn alle speelplekken in hele gemeente in kaart gebracht en is hierop een kwaliteitsmeting uitgevoerd. Al deze gegevens zijn inmiddels verwerkt in een digitaal beheersysteem. Hierdoor hebben we in beeld waar onderhoud nodig is en welke speelplekken voldoen aan de veiligheidseisen. Op dit moment wordt het onderhoud van huidige speelplekken gewoon uitgevoerd. Ook worden alle speeltoestellen jaarlijks vier keer geïnspecteerd.

De verwachting is dat het nieuwe speelruimteplan rond de zomerperiode af zal zijn. Het plan zal dan door het college worden vastgesteld. Na de besluitvorming worden de hoofdlijnen uit het plan verder uitgewerkt. Na deze uitwerking kan opgemaakt worden wat dit gaat betekenen voor de speelplekken in Benthuizen.

Het Dorpsoverleg nodigt de inwoners van Benthuizen dan ook uit om in het najaar van 2015 samen met de gemeente na te denken over de inrichting van de speelruimtes in Benthuizen die in aanmerking komen voor vervanging / herinrichting.

U kunt zich opgeven via info@dorpsoverlegbenthuizen.nl.
Na de zomervakantie ontvangt u hierover een uitnodiging.