Steunfonds voor non-profit organisaties

Er komt een gemeentelijk steunfonds van € 2,5 miljoen voor non-profit organisaties op het gebied van sport, cultuur en recreatie en sociaal maatschappelijke organisaties. Organisaties die afhankelijk zijn van subsidie of ondersteuning van de gemeente en als gevolg van de Coronacrisis inkomsten zien wegvallen, kunnen een beroep op dit steunfonds doen.

Non-profit organisaties lopen financiële schade op door de Coronacrisis, onder andere door het wegvallen van barinkomsten, kaartverkoop of sponsoring uit evenementen. Het gemeentebestuur wil voorkomen dat acute financiële problemen tot faillissement of beëindiging van activiteiten leiden.
Wethouder Kees van Velzen: ‘Deze ongewenste ontwikkeling wil het gemeentebestuur tegengaan en de organisaties helpen met een directe financiële tegemoetkoming in de vorm van subsidie. Dit is maatwerk om te zorgen dat de organisaties na de crisis hun maatschappelijke taken weer kunnen hervatten.’

Formeel neemt de gemeenteraad in april een besluit over het steunfonds. Omdat de nood bij sommige organisaties hoog is, gaat de regeling nu al in. De regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute problemen tot en met juni 2020. Organisaties komen alleen hiervoor in aanmerking als door hen maatregelen zijn genomen om de kosten te minimaliseren en zij inzicht geven in de actuele financiële boekhouding.

Meer informatie is vanaf maandag 6 april 2020 te lezen op www.alphenaandenrijn.nl/steunfonds

 

Maaltijdproject . . . . wekelijks een gezonde maaltijd

Maaltijdproject …………………….. zo doen we dat in Rijnwoude

Vrijwilligers hebben zich aangemeld om wekelijks een heerlijke gezonde maaltijd te bereiden voor mensen die zelf niet of nauwelijks boodschappen kunnen doen / voor alleenstaanden / voor ouderen die woonachtig zijn in Rijnwoude.

Actief Rijnwoude faciliteert deze vrijwilligers om ervoor te zorgen dat deze maaltijden bij de juiste mensen terechtkomt.

Een aantal feiten op een rijtje:

  1. De maaltijden worden vrijdags bij u thuis aangeboden tussen 16.30 uur en 17.30 uur.
  2. De maaltijden worden “koud” aangeboden. U hoeft het alleen maar op te warmen.
  3. De maaltijden kosten € 3,-.
  4. Wilt u ervoor zorgen dat u geld “cash en gepast” in een plastic zakje overhandigd aan de vrijwilliger die bij u langskomt.
  5. In totaal worden 30 maaltijden aangeboden.
  6. Menu voor vrijdag 3 april: Boerenkool met spekjes / worst en een balletje gehakt.

Wilt u gebruikmaken van deze voorziening? Dan kunt u tot donderdagochtend zich aanmelden bij:

Joke de Vries  06-23987974  of per mail:   vriesjo56@gmail.com

U geeft hierbij uw naam en adres op zodat we weten waar we de maaltijd naar toe moeten brengen.

Op zoek naar Hoop en Troost ?

Klik op onderstaande tekst voor een vergroting.
Sluit de vergroting weer door rechtsboven op het kruisje te klikken

Dodenherdenking 4 mei: Oproep aan trompettisten

Klik op onderstaande tekst voor een vergroting.
Sluit de vergroting weer door rechtsboven op het kruisje te klikken

“Luisterlijn Rijnwoude” start per direct

                

“Luisterlijn Rijnwoude” start per direct
Elkaar ondersteunen, zo doen we dat in Rijnwoude

Iedereen heeft ermee te maken, met de Corona crisis. Voor vele mensen betekent dit veel minder bewegingsvrijheid / veel minder bezoek. En natuurlijk vinden we dat moeilijk, missen we een kletspraatje of een luisterend oor.
Daarom starten Tom in de Buurt en Actief Rijnwoude de “Luisterlijn Rijnwoude”: u kunt op doordeweekse dagen iedere ochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen. U krijgt dan een medewerker van Tom in de Buurt (op maandag / dinsdag / woensdag / donderdag) of Actief Rijnwoude (op vrijdag) aan de telefoon.
Let op: wij zijn geen “advieslijn” rondom wat te doen i.v.m. gezondheid. U kunt bij ons terecht om te laten weten hoe het met u gaat, of u nog iets nodig heeft etc. Wellicht kunnen we u doorverwijzen naar telefooncirkels / de boodschappenlijn etc. Of kunnen we u zelf tips geven – een luisterend oor aanbieden…………….

U kunt de volgende telefoon nummers bellen tussen 9.00 uur en 12.00 uur:
Maandag:    06-4233.9181
Dinsdag:      06-1513.0774
Woensdag:  06-8125.6668
Donderdag: 06-2819.4476
Vrijdag:         06-2332.8302

 

Voor elkaar boodschappen doen. Oproep aan mensen die hulp nodig hebben

                     

Voor elkaar boodschappen doen, zo doen we dat in Rijnwoude…………   

Oproep aan mensen die hulp nodig hebben.  

Juist in deze barre tijden moeten we laten zien dat we er voor elkaar zijn. Veel kwetsbare mensen zijn niet in staat om boodschappen te doen. Daarnaast: niet iedereen zal in staat zijn om “online” te bestellen. Daarom organiseert Actief Rijnwoude de z.g. “BOODSCHAPPENLIJN”.

Heeft u hulp nodig, neem dan contact met ons op. Wij gaan proberen een vrijwilliger voor u te vinden.  

Vervolgens zal deze vrijwilliger contact met u opnemen om gezamenlijk afspraken te maken rondom hygiëne en betaling waarbij we ervan uitgaan dat iedereen weet wat zijn/haar verantwoordelijkheid is.
Aanmelden kan via:
Burenhulp Rijnwoude: 06-23517778
Algemeen Actief Rijnwoude 06-23328302
info@actief-rijnwoude.nl

Elmehdi is eerste kinderburgemeester van Alphen aan den Rijn

Elmehdi Sassa uit Benthuizen is benoemd tot de eerste kinderburgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. In totaal solliciteerden er 89 kandidaten, zes finalisten moesten een presentatie geven in het gemeentehuis. Elmehdi is gekozen als burgemeester en de overige vijf zijn wethouder voor heel 2020. Woensdag 20 november werd hij, samen met de kinderraad en de vijf kinderwethouders, geïnstalleerd door burgemeester Liesbeth Spies. ’s Avonds bracht Elmedi samen met wethouder Schotanus een bezoek aan het Dorpsoverleg in Dorpshuis “De Tas”. .

Klik   “HIER”    voor een YouTube filmpje over Elmehdi

Enquête “Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen”

Deze week ligt er in uw brievenbus een enquêteformulier, afkomstig van de “Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen”, met vragen over activiteiten in Benthuizen. Grijp uw kans om mee te denken over de activiteiten in ons dorp.
Een aantal inwoners uit Benthuizen heeft de uitdaging opgepakt om als Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen gewenste activiteiten (bijvoorbeeld op sportief gebied, recreatie, etc.) voor Benthuizen in kaart te brengen. Daar hebben wij uw hulp bij nodig! U alleen kunt, als inwoner van Benthuizen, vertolken van wat er speelt in Benthuizen.
Het doel van deze enquête is om te onderzoeken welke activiteiten er zijn in Benthuizen en wat er nog meer zou kunnen. Aan de hand van de uitkomst van deze enquête wil de Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen een gefundeerd en door het dorp gedragen plan van aanpak aan de wethouder aanbieden.
Het college heeft immers in haar coalitieakkoord met de slogan “Groene Stad met lef” met krachtige dorpen/kernen en wijken aangegeven dat zij meer lokale zeggenschap voor de inwoners wil, de zogenaamde “wijkdemocratie”. Dus dat doen we.
Vul deze enquête in en laat alle huisgenoten dit ook doen. Meerdere ingevulde enquêteformulieren per gezin is mogelijk. Zo krijgen we een zo volledig mogelijk beeld. Vul ook in wat je graag zou willen. Bij voorkeur zouden we een digitaal ingevulde enquête van u ontvangen.  Klik   “HIER”   voor de digitale versie.
Liever een papieren enquête invullen? Deze is huis aan huis bezorgd. Inleverpunten: Plus Verheul en Dorpshuis De Tas. Meerdere papieren versies van de enquête nodig? Bij Dorpshuis De Tas kunt u deze afhalen. We hopen dat iedereen meedoet; U toch ook? Zorg dat Benthuizen bruist!

Enquête Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen

Een aantal enthousiaste dorpsgenoten hebben in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn de Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen (KBA) opgericht. Om het welzijn in de woonkern Benthuizen te vergroten gaan zij door middel van een enquête onderzoeken welke gewenste activiteiten er voor de inwoners van Benthuizen georganiseerd zouden kunnen worden.

Als u de onderzoekers bij o.a. de Plus gemist heeft kunt u de enquête invullen via:

https://arcg.is/uybXT

 

Wanneer zijn welke straten aan reconstructie toe

Klik op onderstaand plaatje om het te openen.

(plaatje sluiten door rechts op het kruisje te klikken)