Voor elkaar boodschappen doen. Oproep aan mensen die hulp nodig hebben

                     

Voor elkaar boodschappen doen, zo doen we dat in Rijnwoude…………   

Oproep aan mensen die hulp nodig hebben.  

Juist in deze barre tijden moeten we laten zien dat we er voor elkaar zijn. Veel kwetsbare mensen zijn niet in staat om boodschappen te doen. Daarnaast: niet iedereen zal in staat zijn om “online” te bestellen. Daarom organiseert Actief Rijnwoude de z.g. “BOODSCHAPPENLIJN”.

Heeft u hulp nodig, neem dan contact met ons op. Wij gaan proberen een vrijwilliger voor u te vinden.  

Vervolgens zal deze vrijwilliger contact met u opnemen om gezamenlijk afspraken te maken rondom hygiëne en betaling waarbij we ervan uitgaan dat iedereen weet wat zijn/haar verantwoordelijkheid is.
Aanmelden kan via:
Burenhulp Rijnwoude: 06-23517778
Algemeen Actief Rijnwoude 06-23328302
info@actief-rijnwoude.nl

Elmehdi is eerste kinderburgemeester van Alphen aan den Rijn

Elmehdi Sassa uit Benthuizen is benoemd tot de eerste kinderburgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. In totaal solliciteerden er 89 kandidaten, zes finalisten moesten een presentatie geven in het gemeentehuis. Elmehdi is gekozen als burgemeester en de overige vijf zijn wethouder voor heel 2020. Woensdag 20 november werd hij, samen met de kinderraad en de vijf kinderwethouders, geïnstalleerd door burgemeester Liesbeth Spies. ’s Avonds bracht Elmedi samen met wethouder Schotanus een bezoek aan het Dorpsoverleg in Dorpshuis “De Tas”. .

Klik   “HIER”    voor een YouTube filmpje over Elmehdi

Enquête “Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen”

Deze week ligt er in uw brievenbus een enquêteformulier, afkomstig van de “Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen”, met vragen over activiteiten in Benthuizen. Grijp uw kans om mee te denken over de activiteiten in ons dorp.
Een aantal inwoners uit Benthuizen heeft de uitdaging opgepakt om als Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen gewenste activiteiten (bijvoorbeeld op sportief gebied, recreatie, etc.) voor Benthuizen in kaart te brengen. Daar hebben wij uw hulp bij nodig! U alleen kunt, als inwoner van Benthuizen, vertolken van wat er speelt in Benthuizen.
Het doel van deze enquête is om te onderzoeken welke activiteiten er zijn in Benthuizen en wat er nog meer zou kunnen. Aan de hand van de uitkomst van deze enquête wil de Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen een gefundeerd en door het dorp gedragen plan van aanpak aan de wethouder aanbieden.
Het college heeft immers in haar coalitieakkoord met de slogan “Groene Stad met lef” met krachtige dorpen/kernen en wijken aangegeven dat zij meer lokale zeggenschap voor de inwoners wil, de zogenaamde “wijkdemocratie”. Dus dat doen we.
Vul deze enquête in en laat alle huisgenoten dit ook doen. Meerdere ingevulde enquêteformulieren per gezin is mogelijk. Zo krijgen we een zo volledig mogelijk beeld. Vul ook in wat je graag zou willen. Bij voorkeur zouden we een digitaal ingevulde enquête van u ontvangen.  Klik   “HIER”   voor de digitale versie.
Liever een papieren enquête invullen? Deze is huis aan huis bezorgd. Inleverpunten: Plus Verheul en Dorpshuis De Tas. Meerdere papieren versies van de enquête nodig? Bij Dorpshuis De Tas kunt u deze afhalen. We hopen dat iedereen meedoet; U toch ook? Zorg dat Benthuizen bruist!

Enquête Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen

Een aantal enthousiaste dorpsgenoten hebben in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn de Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen (KBA) opgericht. Om het welzijn in de woonkern Benthuizen te vergroten gaan zij door middel van een enquête onderzoeken welke gewenste activiteiten er voor de inwoners van Benthuizen georganiseerd zouden kunnen worden.

Als u de onderzoekers bij o.a. de Plus gemist heeft kunt u de enquête invullen via:

https://arcg.is/uybXT

 

Wanneer zijn welke straten aan reconstructie toe

Klik op onderstaand plaatje om het te openen.

(plaatje sluiten door rechts op het kruisje te klikken)

 

College on Tour

Burgemeester en Wethouders hebben op dinsdag 14 mei 2019 een bezoek gebracht aan Benthuizen.

 

                          

In de middag hebben ze, onder leiding van het Dorpsoverleg, een rondje Benthuizen gemaakt en o.a. Bentlanden II, kruising Zegwaardseweg/Bentwoudlaan, Molen de Haas, Winkel van Sinkel en de locatie “School met de Bijbel” bekeken. In de avond was er voor de inwoners gelegenheid om met het college van gedachten te wisselen in Dorpshuis de Tas.

                                

 

Landschapsbiografie

Bent u geïnteresseerd in de ruimtelijk/landschappelijke geschiedenis van Alphen aan den Rijn en kunt u daar ook verhalen over vertellen? Houdt u van fietsen? Dan zoeken we u om een bijdrage te leveren aan de “Landschapsbiografie Alphen aan den Rijn”.

Alphen aan den Rijn is een gemeente met een lange geschiedenis. Deze geschiedenis wil de gemeente in beeld brengen om keuzes voor de toekomst van de gemeente te kunnen onderbouwen en te behouden waar we als gemeente trots op zijn. U kunt daar aan bijdragen door op een of meerdere data met ons mee te fietsen.

• Op 13 mei fietsen we door Boskoop (route 1) en Benthuizen/Hazerswoude-Dorp (route 2)
• Op 14 mei fietsen we door kern Alphen aan den Rijn (route 3)
• Op 15 mei fietsen we door de kernen Koudekerk a/d Rijn, Hazerswoude-Rijndijk en Groenendijk (route 4)
• Op 16 mei fietsen we door Aarlanderveen en Zwammerdam (route 5)

We fietsen tussen 19.00 en 21.30 uur. U kunt zich tot uiterlijk 5 mei aanmelden voor één of meerdere data via TP-LenS@alphenaandenrijn.nl U krijgt dan uiterlijk een week van te voren van ons te horen waar we verzamelen voor de start van de fietstocht.

Met vriendelijke groet,
Daniëlle van den Berg
Projectleider landschapsbiografie

Brief van het Dorpsoverleg n.a.v. artikel in Groene Hart Koerier van 20 maart jl.

Beste Diana,   

Op 20 maart stond er in de Groene Hartkoerier een stukje over de gebiedsvisie van de 7 kernen.

Je hebt vervolgens een kort en bondig stukje in een notendop geschreven ten aanzien van de kernen.

Daarin heb je over Benthuizen geschreven dat er voor alle categorieën voldoende woningen zijn. Jammer dat je niet iets dieper op de inhoud bent gegaan, immers niets is minder waar. In de oude Gebiedsvisie stond dit inderdaad met zoveel woorden omschreven. Juist daarom hebben wij een “zienswijze” ingediend. Dit heeft geleid tot een genuanceerder beeld (zie onder).

Ik zou het op prijsstellen als hier iets over in de Groene Hartkoerier van volgende week komt, immers bij de bewoners die de Groene Hart Koerier hebben gelezen roept dit vragen op.

met vriendelijke groet

Rob van Daalhoff 

 

In de Gebiedsvisie staat namelijk t.a.v. woningbouw het volgende:

 De inwoners willen met name dat er aandacht is voor o.a. de volgende onderwerpen:

—  Woningbouw (vooral voor starters en ouderen)

—  Woningbehoefte per kernplanning; fysieke invulling

Gezien de huidige samenstelling van de woningvoorraad is het bouwen van grondgebonden

woningen voor het midden- en hogere segment wenselijk. Dit heeft mede als doel om

doorstroming op gang te brengen, waardoor er meer betaalbare koopwoningen beschikbaar

komen. Daarnaast is er behoefte aan de bouw van eengezinswoningen in de sociale

huursector. Door een grotere beschikbaarheid van betaalbare woningen nemen de

slagingskansen van starters en jonge gezinnen toe, voor zowel huur- als koopwoningen.

 

Gratis compostzakken op zaterdag 30 maart 2019

Op zaterdag 30 maart, vanaf 10.00 uur, zijn de jaarlijkse compostzakken weer te verkrijgen. De uitdeel locatie is op het Prins Willem Alexanderplein voor de ingang van Plus Verheul. Deze compostzakken worden gratis ter beschikking gesteld door de Gemeente Alphen aan den Rijn. Het “Dorpsoverleg Benthuizen” zorgt voor het uitdelen. Let op:  Op=Op

                 

 

 

 

Wethouder Schotanus op bezoek in Benthuizen

Op vrijdag 1 februari 2019 heeft wethouder Schotanus met de gebiedsadviseur en het Dorpsoverleg een rondje door Benthuizen gemaakt. De wethouder heeft o.a. de Bentwoudlaan, de toekomstige nieuwbouwlocatie aan de Bentlanden, de molen, de School met de Bijbel en de locatie aan de Albert Schweitzerlaan waar appartementen zullen worden gebouwd bekeken. In de molen kreeg hij een rondleiding door de molenaar.