Brief van de Gemeente betreffende “Toekomst gebouw School met de Bijbel”

Klik hier voor de brief van de Gemeente Alphen aan den Rijn:

Toekomst gebouw School met de Bijbel

 

Gemeente gaat grofvuil in 2020 vier keer gratis thuis ophalen

Huishoudens kunnen vanaf 2020 minimaal vier keer hun grofvuil gratis laten ophalen door de gemeente Alphen. Dat heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn besloten.
Onder aanvoering van GroenLinks werd een motie ingediend. Raadslid Erik van Zuylen ervaart dat grof huishoudelijk afval vaak wordt gedumpt. Grofvuil moet per auto weggebracht worden naar het Alphense afvalbrengstation. Wie geen auto heeft, kan dat tegen betaling doen. Omdat veel mensen zonder auto een kleine beurs hebben, is het betalen van 35 euro per vier kubieke meter een drempel.
Na een jaar volgt een evaluatie en wordt besloten of het grofvuil ook op langere termijn opgehaald blijft worden.

Enquête Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen

Een aantal enthousiaste dorpsgenoten hebben in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn de Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen (KBA) opgericht. Om het welzijn in de woonkern Benthuizen te vergroten gaan zij door middel van een enquête onderzoeken welke gewenste activiteiten er voor de inwoners van Benthuizen georganiseerd zouden kunnen worden.

Als u de onderzoekers bij o.a. de Plus gemist heeft kunt u de enquête invullen via:

https://arcg.is/uybXT

 

Wanneer zijn welke straten aan reconstructie toe

Klik op onderstaand plaatje om het te openen.

(plaatje sluiten door rechts op het kruisje te klikken)

 

College on Tour

Burgemeester en Wethouders hebben op dinsdag 14 mei 2019 een bezoek gebracht aan Benthuizen.

 

                          

In de middag hebben ze, onder leiding van het Dorpsoverleg, een rondje Benthuizen gemaakt en o.a. Bentlanden II, kruising Zegwaardseweg/Bentwoudlaan, Molen de Haas, Winkel van Sinkel en de locatie “School met de Bijbel” bekeken. In de avond was er voor de inwoners gelegenheid om met het college van gedachten te wisselen in Dorpshuis de Tas.

                                

 

Brief van de Gemeente betreffende zorgwoningen School met de Bijbel

Klik hier voor de brief van de Gemeente Alphen aan den Rijn:

HAL-school

Brief van de Gemeente betreffende grondspeculatie

Klik hier voor de brief van de Gemeente Alphen aan den Rijn:

Grondspeculatie

Landschapsbiografie

Bent u geïnteresseerd in de ruimtelijk/landschappelijke geschiedenis van Alphen aan den Rijn en kunt u daar ook verhalen over vertellen? Houdt u van fietsen? Dan zoeken we u om een bijdrage te leveren aan de “Landschapsbiografie Alphen aan den Rijn”.

Alphen aan den Rijn is een gemeente met een lange geschiedenis. Deze geschiedenis wil de gemeente in beeld brengen om keuzes voor de toekomst van de gemeente te kunnen onderbouwen en te behouden waar we als gemeente trots op zijn. U kunt daar aan bijdragen door op een of meerdere data met ons mee te fietsen.

• Op 13 mei fietsen we door Boskoop (route 1) en Benthuizen/Hazerswoude-Dorp (route 2)
• Op 14 mei fietsen we door kern Alphen aan den Rijn (route 3)
• Op 15 mei fietsen we door de kernen Koudekerk a/d Rijn, Hazerswoude-Rijndijk en Groenendijk (route 4)
• Op 16 mei fietsen we door Aarlanderveen en Zwammerdam (route 5)

We fietsen tussen 19.00 en 21.30 uur. U kunt zich tot uiterlijk 5 mei aanmelden voor één of meerdere data via TP-LenS@alphenaandenrijn.nl U krijgt dan uiterlijk een week van te voren van ons te horen waar we verzamelen voor de start van de fietstocht.

Met vriendelijke groet,
Daniëlle van den Berg
Projectleider landschapsbiografie

Brief van het Dorpsoverleg n.a.v. artikel in Groene Hart Koerier van 20 maart jl.

Beste Diana,   

Op 20 maart stond er in de Groene Hartkoerier een stukje over de gebiedsvisie van de 7 kernen.

Je hebt vervolgens een kort en bondig stukje in een notendop geschreven ten aanzien van de kernen.

Daarin heb je over Benthuizen geschreven dat er voor alle categorieën voldoende woningen zijn. Jammer dat je niet iets dieper op de inhoud bent gegaan, immers niets is minder waar. In de oude Gebiedsvisie stond dit inderdaad met zoveel woorden omschreven. Juist daarom hebben wij een “zienswijze” ingediend. Dit heeft geleid tot een genuanceerder beeld (zie onder).

Ik zou het op prijsstellen als hier iets over in de Groene Hartkoerier van volgende week komt, immers bij de bewoners die de Groene Hart Koerier hebben gelezen roept dit vragen op.

met vriendelijke groet

Rob van Daalhoff 

 

In de Gebiedsvisie staat namelijk t.a.v. woningbouw het volgende:

 De inwoners willen met name dat er aandacht is voor o.a. de volgende onderwerpen:

—  Woningbouw (vooral voor starters en ouderen)

—  Woningbehoefte per kernplanning; fysieke invulling

Gezien de huidige samenstelling van de woningvoorraad is het bouwen van grondgebonden

woningen voor het midden- en hogere segment wenselijk. Dit heeft mede als doel om

doorstroming op gang te brengen, waardoor er meer betaalbare koopwoningen beschikbaar

komen. Daarnaast is er behoefte aan de bouw van eengezinswoningen in de sociale

huursector. Door een grotere beschikbaarheid van betaalbare woningen nemen de

slagingskansen van starters en jonge gezinnen toe, voor zowel huur- als koopwoningen.

 

Gratis compostzakken op zaterdag 30 maart 2019

Op zaterdag 30 maart, vanaf 10.00 uur, zijn de jaarlijkse compostzakken weer te verkrijgen. De uitdeel locatie is op het Prins Willem Alexanderplein voor de ingang van Plus Verheul. Deze compostzakken worden gratis ter beschikking gesteld door de Gemeente Alphen aan den Rijn. Het “Dorpsoverleg Benthuizen” zorgt voor het uitdelen. Let op:  Op=Op