Landschapsbiografie

Bent u geïnteresseerd in de ruimtelijk/landschappelijke geschiedenis van Alphen aan den Rijn en kunt u daar ook verhalen over vertellen? Houdt u van fietsen? Dan zoeken we u om een bijdrage te leveren aan de “Landschapsbiografie Alphen aan den Rijn”.

Alphen aan den Rijn is een gemeente met een lange geschiedenis. Deze geschiedenis wil de gemeente in beeld brengen om keuzes voor de toekomst van de gemeente te kunnen onderbouwen en te behouden waar we als gemeente trots op zijn. U kunt daar aan bijdragen door op een of meerdere data met ons mee te fietsen.

• Op 13 mei fietsen we door Boskoop (route 1) en Benthuizen/Hazerswoude-Dorp (route 2)
• Op 14 mei fietsen we door kern Alphen aan den Rijn (route 3)
• Op 15 mei fietsen we door de kernen Koudekerk a/d Rijn, Hazerswoude-Rijndijk en Groenendijk (route 4)
• Op 16 mei fietsen we door Aarlanderveen en Zwammerdam (route 5)

We fietsen tussen 19.00 en 21.30 uur. U kunt zich tot uiterlijk 5 mei aanmelden voor één of meerdere data via TP-LenS@alphenaandenrijn.nl U krijgt dan uiterlijk een week van te voren van ons te horen waar we verzamelen voor de start van de fietstocht.

Met vriendelijke groet,
Daniëlle van den Berg
Projectleider landschapsbiografie

Brief van het Dorpsoverleg n.a.v. artikel in Groene Hart Koerier van 20 maart jl.

Beste Diana,   

Op 20 maart stond er in de Groene Hartkoerier een stukje over de gebiedsvisie van de 7 kernen.

Je hebt vervolgens een kort en bondig stukje in een notendop geschreven ten aanzien van de kernen.

Daarin heb je over Benthuizen geschreven dat er voor alle categorieën voldoende woningen zijn. Jammer dat je niet iets dieper op de inhoud bent gegaan, immers niets is minder waar. In de oude Gebiedsvisie stond dit inderdaad met zoveel woorden omschreven. Juist daarom hebben wij een “zienswijze” ingediend. Dit heeft geleid tot een genuanceerder beeld (zie onder).

Ik zou het op prijsstellen als hier iets over in de Groene Hartkoerier van volgende week komt, immers bij de bewoners die de Groene Hart Koerier hebben gelezen roept dit vragen op.

met vriendelijke groet

Rob van Daalhoff 

 

In de Gebiedsvisie staat namelijk t.a.v. woningbouw het volgende:

 De inwoners willen met name dat er aandacht is voor o.a. de volgende onderwerpen:

—  Woningbouw (vooral voor starters en ouderen)

—  Woningbehoefte per kernplanning; fysieke invulling

Gezien de huidige samenstelling van de woningvoorraad is het bouwen van grondgebonden

woningen voor het midden- en hogere segment wenselijk. Dit heeft mede als doel om

doorstroming op gang te brengen, waardoor er meer betaalbare koopwoningen beschikbaar

komen. Daarnaast is er behoefte aan de bouw van eengezinswoningen in de sociale

huursector. Door een grotere beschikbaarheid van betaalbare woningen nemen de

slagingskansen van starters en jonge gezinnen toe, voor zowel huur- als koopwoningen.

 

Gratis compostzakken op zaterdag 30 maart 2019

Op zaterdag 30 maart, vanaf 10.00 uur, zijn de jaarlijkse compostzakken weer te verkrijgen. De uitdeel locatie is op het Prins Willem Alexanderplein voor de ingang van Plus Verheul. Deze compostzakken worden gratis ter beschikking gesteld door de Gemeente Alphen aan den Rijn. Het “Dorpsoverleg Benthuizen” zorgt voor het uitdelen. Let op:  Op=Op

                 

 

 

 

Rijvaardigheidsritten voor 50-plussers

Op donderdag 28 maart worden weer rijvaardigheidsritten voor 50-plussers gehouden. Automobilisten van 50 jaar en ouder kunnen hun rijvaardigheid en verkeerskennis testen. Gemeente Alphen aan den Rijn organiseert in samenwerking met Rijschool Rijnland, Tuijn Optiek en Hoorstudio Strating al ruim 25 jaar deze rijvaardigheidsritten. Samen hechten wij veel belang aan een goede verkeersveiligheid met als doel minder verkeersslachtoffers, nu en in de toekomst.

Tijdens de rijvaardigheidstest komen alle aspecten van het autorijden aan bod. U test uw rijvaardigheid door middel van een rit in uw eigen auto met naast u een rijinstructeur. U dient dus met uw eigen auto te komen. Daarnaast krijgt u de theorie uitgelegd en een gehoor-, reactie- en gezichtsvermogen test.

Meedoen aan de rijvaardigheidsritten heeft geen enkele consequentie voor uw rijbewijs. Het gaat om een test en niet om een herexamen.

De rijvaardigheidsritten worden gehouden bij Kerkelijk en Gemeenschapscentrum De Bron, Troubadourweg 2 te Alphen aan den Rijn. Het ochtendprogramma is van 9.00 tot 12.00 uur en het middagprogramma is van 13.30 tot 16.30 uur. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees snel met uw aanmelding. U betaalt voor deze ochtend of middag € 15,- eigen bijdrage in contanten. De overige kosten worden gesubsidieerd door Gemeente Alphen aan den Rijn en Regio Holland Rijnland.

Aanmelden/informatie
Voor de rijvaardigheidstest dient u zich van tevoren in te schrijven. U kunt zich aanmelden per mail via BROEMalphen@outlook.com óf telefonisch bij mevrouw Marijke van Dam via 06-26586441 . Graag ontvangen wij uw aanmelding voor woensdag 13 maart. In de week van 18 maart ontvangt u bericht of u in de ochtend/middag ingedeeld bent.

Mocht u meer informatie over rijvaardigheidsritten willen, dan kunt u telefonisch contact zoeken met mevr. Marijke van Dam.

Wethouder Schotanus op bezoek in Benthuizen

Op vrijdag 1 februari 2019 heeft wethouder Schotanus met de gebiedsadviseur en het Dorpsoverleg een rondje door Benthuizen gemaakt. De wethouder heeft o.a. de Bentwoudlaan, de toekomstige nieuwbouwlocatie aan de Bentlanden, de molen, de School met de Bijbel en de locatie aan de Albert Schweitzerlaan waar appartementen zullen worden gebouwd bekeken. In de molen kreeg hij een rondleiding door de molenaar.  

 

 

Jongerenwerkers Wolter Dijkstra en Simone van Dijk

Wij zijn Wolter Dijkstra en Simone van Dijk en wij zijn jongerenwerkers in Rijnwoude.

Zoals de titel aangeeft houden wij ons veel bezig met jongeren, zijn wij zichtbaar in de wijk, organiseren wij (inloop)activiteiten en zijn wij aanspreekpunt voor zowel jongeren als ouders.

Ook begeleiden wij jongeren d.m.v. een persoonlijk coachingstraject aan te bieden. Onder andere werken wij samen met de jongeren aan doelen zoals talentontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Wolter is werkzaam bij Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland   (Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Alphen aan den Rijn)  en Simone werkt bij Participe   (Participe Alphen aan den Rijn).   Deze twee organisaties zijn onderdeel van het samenwerkingsverband  “boost”.

Heeft u meer vragen over zaken rondom het jongerenwerk? Schroom niet en bel of stuur ons een mailtje op de onderstaande e-mailadressen.

Wolter Dijkstra:                           Simone van Dijk:

w.dijkstra@sjjmh.nl                    s.van.dijk@participe.nu

06- 4709 4455                              06- 4838 4184

Welke bomen vindt u beschermwaardig?

.    (Bericht van de gemeente Alphen aan den Rijn)        .

Er wordt een nieuw beschermwaardig bomenbeleid opgesteld. Samen met u willen we keuzes én heldere afspraken maken over de omgang met beschermwaardige bomen tot 2030.

Geef uw mening en vul de enquête in;    “Enquête Beschermwaardige bomen” .  Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Bovendien maakt u dan kans op een van de 25 waardebonnen van € 20,- van Tuincentrum de Bosrand, waarmee u uw tuin kunt vergroenen.

Bomen zijn waardevol voor de mens en natuur en vervullen een belangrijke rol in de openbare ruimte en onze groenbeleving. Om de kwaliteit, hoeveelheid en verscheidenheid aan bomen in de toekomst te garanderen of te verhogen, zijn afspraken vastgelegd in het bomenbeleid. Het bomenbeleid is opgesteld met inwoners en in januari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Nu willen we weten hoe u denkt over beschermwaardige bomen.

De gemeente Alphen aan den Rijn wil een ‘groene stad met lef’ te zijn. Wij willen daarom heel graag weten wat u belangrijk vindt? We nodigen u uit om hierover mee te denken. Dat doen we in de enquête aan de hand van enkele hoofdthema’s:
– Welke bomen zijn het waard om extra beschermd en beheerd te worden?
– Wat houdt die bescherming precies in en hoe ver mag de gemeente hierin gaan?
– Welke rechten en plichten gelden voor de gemeente en voor particulieren met beschermwaardige bomen op hun terrein?
Wat gebeurt er met de resultaten?
Het resultaat van de enquêtes wordt gebruikt om het nieuwe beschermwaardige bomenbeleid op te stellen. In 2019 wordt ook nog een interactieve avond over dit onderwerp gehouden. Daarover informeren wij u later, via onder andere deze Week in Beeld. Uiteindelijk wordt halverwege 2019, met behulp van uw mening, het opgestelde bomenbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd.

Fietsersbond “Alphen aan den Rijn en omstreken” zoekt teamleden

Frits Nijhof, van de Fietsersbond Alphen aan den Rijn en omstreken, behartigt de belangen van het fietsverkeer binnen Alphen aan den Rijn en omstreken. Daar vallen voormalig Rijnwoude (Koudekerk, Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp, Benthuizen) en Boskoop onder. Om het actieve team, dat nu voor 80% uit Alphenaren bestaat, te versterken, c.q. de inbreng uit de overige dorpskernen wat meer body te geven, zien zij graag dat er zich 2, liefst 3, actieve fietsers uit Rijnwoude e/o Boskoop bij het team zouden willen voegen. De bond heeft na de fusie o.a. een Knelpuntenoverzicht geïntroduceerd, waarmee ze in een regulier overleg met de Gemeente Alphen hun standpunten en adviezen ter tafel brengen. De actuele status van dit overzicht en de overige activiteiten kunt u vinden op de website: https://fietsersbondalphenaandenrijn.nl
Voor meer informatie kunt u mailen of appen met Frits Nijhof.
tel. 071 – 341 4052 / 06 4064 4026,   e-mail: fj.nijhof@ziggo.nl

Nieuwsbericht oktober 2018 van “Tom in de Buurt”


Nieuwsbericht van “Tom in de Buurt”,           

Beste inwoners van Benthuizen,       ,

Wij willen u laten weten dat wij, per 1 november 2018, iedere donderdag aanwezig zullen zijn in Allcura om al uw vragen te beantwoorden.
Van 13.00 uur tot 14.00 uur is het inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Dus heeft u vragen over personenalarmering, vrijwilligerswerk, mantelzorg, administratie of heeft u ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld een echtscheiding, rouw en verlies of ondersteuning bij zelfstandig wonen, loop dan gerust eens binnen om de mogelijkheden te bespreken. Tevens kunnen wij u ook informatie geven over cursussen en trainingen die wij vanuit Tom aanbieden en over onze activiteiten, die wij vaak in samenwerking met andere organisaties aanbieden.  

Er is een clubje dames die wekelijks bij ons spelletjes komt doen. Helaas is dit een keer verkeerd gegaan en waren wij door miscommunicatie gesloten. Nu wij wekelijks aanwezig zijn zal dat niet meer gebeuren.
Wilt u aansluiten bij de dames om een spelletje te komen doen van 14.00 uur tot 16.00 uur, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom!

Wij zien u graag op ons inloopspreekuur. Uiteraard kunt u voor uw vragen ook contact opnemen via het algemene Tom nummer; 088 900 4567, via de website   www.tomindebuurt.nl  of stuur ons een mail;  team.rijnwoude@tomindebuurt.nl

 

Met vriendelijke groet, 

Patty Groen, 

Tom in de Buurt,  team Rijnwoude  
Postadres Postbus 92, 2400 AB Alphen aan den Rijn
Telefoon 088 900 4567
Online www.tomindebuurt.nl
twitter.com/tomindebuurt
     

 

 

 

Tom in de buurt


Waarvoor kan ik bij Tom aankloppen ?      

Bent u (tijdelijk) minder zelfredzaam door een ongeval, beperking of ziekte? Mist u hierdoor aansluiting op uw sociale leven? Of zoekt u hulp bij boodschappen doen of koken? Dan helpt Tom een handje. Ook als u eenzaam bent of de zorg draagt voor een zieke partner of kind kunnen wij u ondersteunen. Of helpen wij u bij het vinden van leuke activiteiten. Maar Tom doet meer. Bijvoorbeeld als u achter bent met uw financiële administratie.

Tom helpt u graag. Hieronder vindt u een impressie van onderwerpen waarvoor u bij Tom terecht kunt.
• eenzaamheid
• dagbesteding
• zelfstandig wonen
• hulp bij administratie
• huiselijk geweld of ruzies
• verlies en verdriet
• mantelzorg
• samen koken of eten
• personenalarmering

Hoe kunt u Tom bereiken ?

Donderdagmiddag (in de oneven weken), Kon.Julianastraat 16b (Allcura), 13.00-14.00 uur

www.tomindebuurt.nl

Telefoon: 088 – 900 4567

 

 

.