Puzzelruil- en boekenruilplek in supermarkten

In deze tijd lezen en puzzelen we wat af. Wellicht wel zo veel dat we alle boeken uit hebben, dat we alle puzzels af hebben. Om aan nieuw materiaal te komen valt op dit moment niet altijd mee. En………….. is vaak nog prijzig ook.

Daarom heeft Actief Rijnwoude, samen met de lokale supermarkten (Albert Heijn Hazerswoude Dorp / Jumbo  Hazerswoude Rijndijk / Plusmarkt Benthuizen en Albert Heijn Koudekerk aan den Rijn) het initiatief genomen om te komen tot “ruilbeurzen puzzels” (in alle supermarkten) en voor “ruilbeurzen boeken” (niet in Koudekerk Hazerswoude Rijndijk en Hazerswoude Dorp – daar bestaan al boekenruilplekken).

De bedoeling is dat in iedere supermarkt deze “beurzen” geopend worden op donderdag 16 april rond de klok van 12.00 uur.

Hoe werkt zo’n beurs ?                                                                                                                                        Op een tafel / of in een kast liggen puzzels/boeken. U zoekt iets voor uzelf uit en laat vervolgens ook iets achter. Zo blijft de voorraad voldoende en hebben volgende bezoekers ook voldoende keuze mogelijkheden. Heel eenvoudig dus, waarbij het volgende ook belangrijk is:

  • Zorg dat u op gepaste afstand blijft van andere mensen.
  • Zorg ervoor dat de spullen die u zelf achterlaat, in goede staat, schoon en compleet zijn.
  • Zorg ervoor dat de ruilplek netjes blijft.

Heeft u nog boeken en/of puzzels over? Dan mag u ze er natuurlijk ook bij leggen!!

Honden uitlaatdienst

.                 

“Heeft u hulp nodig met het uitlaten van uw hond?”  

Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat het voor mensen soms lastig is de hond uit te laten.  Wanneer u bijvoorbeeld plotseling zelf bepaalde ziekteverschijnselen krijgt dan moet u niet de deur uit gaan. Maar uw hond heeft hier natuurlijk niet zo veel mee te maken, die moet er een paar keer per dag wel uit. Heeft u niemand die dit voor u kunt doen dan kunt u met ons contact opnemen.

Inmiddels hebben wij een aantal mensen bereid gevonden die uw hond dan wel willen uitlaten. Wij brengen u in contact met een vrijwilliger/ster. U maakt vervolgens zelf afspraken met deze vrijwilliger/ster hoe laat / hoe vaak etc. waarbij natuurlijk de benodigde afspraken worden nageleefd rondom veiligheid.

U kunt zich aanmelden bij :

Linda@actief-rijnwoude.nl    06-4509.4267

 

Steunfonds voor non-profit organisaties

Er komt een gemeentelijk steunfonds van € 2,5 miljoen voor non-profit organisaties op het gebied van sport, cultuur en recreatie en sociaal maatschappelijke organisaties. Organisaties die afhankelijk zijn van subsidie of ondersteuning van de gemeente en als gevolg van de Coronacrisis inkomsten zien wegvallen, kunnen een beroep op dit steunfonds doen.

Non-profit organisaties lopen financiële schade op door de Coronacrisis, onder andere door het wegvallen van barinkomsten, kaartverkoop of sponsoring uit evenementen. Het gemeentebestuur wil voorkomen dat acute financiële problemen tot faillissement of beëindiging van activiteiten leiden.
Wethouder Kees van Velzen: ‘Deze ongewenste ontwikkeling wil het gemeentebestuur tegengaan en de organisaties helpen met een directe financiële tegemoetkoming in de vorm van subsidie. Dit is maatwerk om te zorgen dat de organisaties na de crisis hun maatschappelijke taken weer kunnen hervatten.’

Formeel neemt de gemeenteraad in april een besluit over het steunfonds. Omdat de nood bij sommige organisaties hoog is, gaat de regeling nu al in. De regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute problemen tot en met juni 2020. Organisaties komen alleen hiervoor in aanmerking als door hen maatregelen zijn genomen om de kosten te minimaliseren en zij inzicht geven in de actuele financiële boekhouding.

Meer informatie is vanaf maandag 6 april 2020 te lezen op www.alphenaandenrijn.nl/steunfonds

 

Maaltijdproject . . . . wekelijks een gezonde maaltijd

Maaltijdproject …………………….. zo doen we dat in Rijnwoude

Vrijwilligers hebben zich aangemeld om wekelijks een heerlijke gezonde maaltijd te bereiden voor mensen die zelf niet of nauwelijks boodschappen kunnen doen / voor alleenstaanden / voor ouderen die woonachtig zijn in Rijnwoude.

Actief Rijnwoude faciliteert deze vrijwilligers om ervoor te zorgen dat deze maaltijden bij de juiste mensen terechtkomt.

Een aantal feiten op een rijtje:

  1. De maaltijden worden vrijdags bij u thuis aangeboden tussen 16.30 uur en 17.30 uur.
  2. De maaltijden worden “koud” aangeboden. U hoeft het alleen maar op te warmen.
  3. De maaltijden kosten € 3,-.
  4. Wilt u ervoor zorgen dat u geld “cash en gepast” in een plastic zakje overhandigd aan de vrijwilliger die bij u langskomt.
  5. In totaal worden 30 maaltijden aangeboden.
  6. Menu voor vrijdag 3 april: Boerenkool met spekjes / worst en een balletje gehakt.

Wilt u gebruikmaken van deze voorziening? Dan kunt u tot donderdagochtend zich aanmelden bij:

Joke de Vries  06-23987974  of per mail:   vriesjo56@gmail.com

U geeft hierbij uw naam en adres op zodat we weten waar we de maaltijd naar toe moeten brengen.

Op zoek naar Hoop en Troost ?

Klik op onderstaande tekst voor een vergroting.
Sluit de vergroting weer door rechtsboven op het kruisje te klikken

Dodenherdenking 4 mei: Oproep aan trompettisten

Klik op onderstaande tekst voor een vergroting.
Sluit de vergroting weer door rechtsboven op het kruisje te klikken

“Luisterlijn Rijnwoude” start per direct

                

“Luisterlijn Rijnwoude” start per direct
Elkaar ondersteunen, zo doen we dat in Rijnwoude

Iedereen heeft ermee te maken, met de Corona crisis. Voor vele mensen betekent dit veel minder bewegingsvrijheid / veel minder bezoek. En natuurlijk vinden we dat moeilijk, missen we een kletspraatje of een luisterend oor.
Daarom starten Tom in de Buurt en Actief Rijnwoude de “Luisterlijn Rijnwoude”: u kunt op doordeweekse dagen iedere ochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen. U krijgt dan een medewerker van Tom in de Buurt (op maandag / dinsdag / woensdag / donderdag) of Actief Rijnwoude (op vrijdag) aan de telefoon.
Let op: wij zijn geen “advieslijn” rondom wat te doen i.v.m. gezondheid. U kunt bij ons terecht om te laten weten hoe het met u gaat, of u nog iets nodig heeft etc. Wellicht kunnen we u doorverwijzen naar telefooncirkels / de boodschappenlijn etc. Of kunnen we u zelf tips geven – een luisterend oor aanbieden…………….

U kunt de volgende telefoon nummers bellen tussen 9.00 uur en 12.00 uur:
Maandag:    06-4233.9181
Dinsdag:      06-1513.0774
Woensdag:  06-8125.6668
Donderdag: 06-2819.4476
Vrijdag:         06-2332.8302

 

Voor elkaar boodschappen doen. Oproep aan mensen die hulp nodig hebben

                     

Voor elkaar boodschappen doen, zo doen we dat in Rijnwoude…………   

Oproep aan mensen die hulp nodig hebben.  

Juist in deze barre tijden moeten we laten zien dat we er voor elkaar zijn. Veel kwetsbare mensen zijn niet in staat om boodschappen te doen. Daarnaast: niet iedereen zal in staat zijn om “online” te bestellen. Daarom organiseert Actief Rijnwoude de z.g. “BOODSCHAPPENLIJN”.

Heeft u hulp nodig, neem dan contact met ons op. Wij gaan proberen een vrijwilliger voor u te vinden.  

Vervolgens zal deze vrijwilliger contact met u opnemen om gezamenlijk afspraken te maken rondom hygiëne en betaling waarbij we ervan uitgaan dat iedereen weet wat zijn/haar verantwoordelijkheid is.
Aanmelden kan via:
Burenhulp Rijnwoude: 06-23517778
Algemeen Actief Rijnwoude 06-23328302
info@actief-rijnwoude.nl

Speelruimteplan 2020-2024

Naar aanleiding van het Speelruimteplan 2020-2024 heeft het dorpsoverleg op 13 februari 2020 onderstaande mail gestuurd naar alle raadsfracties.

Geachte fractieleden,
In de bijlage (artikel Groene Hart Koerier speeltuin Christinastraat) heb ik een artikel gevoegd van de Groene Hartkoerier.
Een vertegenwoordiger van het Dorpsoverleg heeft destijds met de gemeente en enkele bewoners uit het dorp overleg gehad over speeltuinvoorzieningen. Dit als voorbereiding op de nota Speelruimteplan 20-24. Dit overleg is vervolgens om onduidelijke redenen niet voorgezet. Op enkele malen aandringen van onze vertegenwoordiger om dit overleg weer te herstarten is vervolgens geen reactie gekomen.
Helaas is de agenda van de Raadscommissie waarop dit onderwerp stond door omstandigheden ons ontgaan, waarvoor excuses.
Nu wordt uw fractie straks (20 februari) geconfronteerd met een voorstel waarbij onder andere in ons dorp enkele speeltuinvoorzieningen gaan verdwijnen. Hoewel beweerd wordt dat er overleg is geweest met de bewoners is het tegendeel waar. De communicatie hierover is ronduit slecht geweest. Hoewel het college burgerparticipatie hoog in haar vaandel heeft, is dit een voorbeeld van hoe het niet moet.
Graag zouden wij als dorpsoverleg willen verzoeken hier tijdens de raadsvergadering vragen over te stellen.
Met vriendelijke groet
Namens het Dorpsoverleg Benthuizen
Rob van Daalhoff

 

Speelruimteplan 2020-2024

Op 6 februari jl. is in de raadscommissie van de gemeente het concept ‘Speelruimteplan 2020-2024’ besproken.

Uit een inventarisatie van de gemeente blijkt dat er veel meer speelplekken in Alphen zijn dan gedacht. Er blijken er 311 te zijn waarvan er 28 zullen verdwijnen.
Een grote vervangingsopgave is op korte termijn noodzakelijk om de basis op orde te krijgen, circa 30% van onze speeltoestellen (circa 460 stuks) is namelijk ouder dan de technische levensduur van 15 jaar.
Er is nu eenmalig een bedrag van bijna 1,7 miljoen euro nodig om alle Alphense speelplekken up-to-date te brengen. Daarna kost het jaarlijks 430.000 euro om ze ook op een goed niveau te houden. Alle speelplaatsen worden voor dit geld in orde gemaakt en daarbij ook meteen duurzaam ingericht.

Voor Benthuizen betekent dit het volgende:

Vijf plekken zullen er verdwijnen waaronder de plekken aan de Christinastraat (zal in 2020 verdwijnen) en de Boomgaard (zal in 2022 verdwijnen).   Twee speelplekken aan het Beelaertspark en de Rotterdambaan worden in 2021 en 2022 heringericht.
De overige aanwezig plekken blijven bestaan en worden onderhouden. Het komt er ook op neer dat men van speelplekken voor de deur naar speelplekken om de hoek wil en meer centrale buurtplekken.
Dat kan dus betekenen dat de kinderen in een aantal gevallen iets verder weg moeten ( wel voor leeftijdsgroep t/m 9 jaar op een afstand van minimaal 5 minuten).

Bij alle beoogde vervangingen zoals beschreven in het ‘Speelruimteplan 2020-2024’ (concept speelruimteplan 2020-2024) zullen de direct omwonenden worden betrokken. Via diverse kanalen worden omwonenden gehoord en krijgen ze een stem over de inrichting.

Dit voorstel zal op 20 februari 2020 in de raad van de Alphen a/d Rijn worden besproken.