Artikelen door Dorpsoverleg Benthuizen

Speelruimteplan 2020-2024

Naar aanleiding van het Speelruimteplan 2020-2024 heeft het dorpsoverleg op 13 februari 2020 onderstaande mail gestuurd naar alle raadsfracties. Geachte fractieleden, In de bijlage (artikel Groene Hart Koerier speeltuin Christinastraat) heb ik een artikel gevoegd van de Groene Hartkoerier. Een vertegenwoordiger van het Dorpsoverleg heeft destijds met de gemeente en enkele bewoners uit het dorp […]

Speelruimteplan 2020-2024

Op 6 februari jl. is in de raadscommissie van de gemeente het concept ‘Speelruimteplan 2020-2024’ besproken. Uit een inventarisatie van de gemeente blijkt dat er veel meer speelplekken in Alphen zijn dan gedacht. Er blijken er 311 te zijn waarvan er 28 zullen verdwijnen. Een grote vervangingsopgave is op korte termijn noodzakelijk om de basis […]

Enquête “Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen”

Deze week ligt er in uw brievenbus een enquêteformulier, afkomstig van de “Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen”, met vragen over activiteiten in Benthuizen. Grijp uw kans om mee te denken over de activiteiten in ons dorp. Een aantal inwoners uit Benthuizen heeft de uitdaging opgepakt om als Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen gewenste activiteiten (bijvoorbeeld op sportief gebied, recreatie, […]

VVN Opfriscursus Verkeersregels

Tijd om uw verkeerskennis bij te spijkeren! Vorig jaar heeft Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Stichting Actief Rijnwoude een opfriscursus verkeersregels georganiseerd in Hazerswoude Rijndijk. Uit het grote aantal mensen wat hier op af kwam, was zichtbaar dat het een interessant onderwerp is. Daarom wordt deze opfriscursus herhaald. U bent van harte welkom op […]

Gemeente gaat grofvuil in 2020 vier keer gratis thuis ophalen

Huishoudens kunnen vanaf 2020 minimaal vier keer hun grofvuil gratis laten ophalen door de gemeente Alphen. Dat heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn besloten. Onder aanvoering van GroenLinks werd een motie ingediend. Raadslid Erik van Zuylen ervaart dat grof huishoudelijk afval vaak wordt gedumpt. Grofvuil moet per auto weggebracht worden naar het Alphense […]

Enquête Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen

Een aantal enthousiaste dorpsgenoten hebben in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn de Klankbordgroep Activiteiten Benthuizen (KBA) opgericht. Om het welzijn in de woonkern Benthuizen te vergroten gaan zij door middel van een enquête onderzoeken welke gewenste activiteiten er voor de inwoners van Benthuizen georganiseerd zouden kunnen worden. Als u de onderzoekers bij […]